Nam giới và nữ giới có thể nhịn “chuyện ấy” được bao lâu?

nam giới có thể nhịn chuyện ấy bao lâu
(nam giới có thể nhịn chuyện ấy bao lâu)

Trả lời: Theo lời của các chuyên gia thì nam giới có thể nhịn được chuyện ấy không quá 3 tuần, còn đối với nữ giới có thể nhịn được chuyện ấy tối đa là 2 tháng.

Bài viết liên quan